Vebego is een dienstverlenend familiebedrijf dat met haar diversiteit aan activiteiten in de haarvaten van Nederland zit. Diensten verlenen betekent voor Vebego dat hun mensen het belangrijkste zijn. Immers zij hebben dagelijks contact met de opdrachtgevers, business partners en met elkaar. Zij zijn het belangrijkste element in elke schakel van de keten. Vebego vindt dat duurzaam personeelsbeleid vanzelfsprekend is. Dit komt onder andere tot uiting in de dagelijkse aandacht voor medewerkers, maar ook in de wijze waarop zij omgaan met verloop, verzuim en medewerkers mogelijkheden bieden om opleidingen te volgen en zich te ontwikkelen.

WERKZEKERHEID

Daarnaast besteedt Vebego aandacht aan thema’s als betekenisvol werk, ambities en drijfveren en schuldhulpverlening voor hun medewerkers. Uiteindelijk gaat het om duurzame inzetbaarheid waarbij medewerkers zich bewust zijn van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid, waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn en hier samen met Vebego bedrijven invulling aan geven.

Terug naar overzicht van Locus partners