Duurzame totaalinstallateur

Van Dorp is een landelijk werkend installatiebedrijf. Het bedrijf heeft 13 vestigingen en telt circa 900 medewerkers. Van Dorp is een vooruitstrevend en innovatief installatiebedrijf, waar duurzaamheid één van de belangrijkste speerpunten is. Het bedrijf biedt duurzame en dus groene concepten aan voor  de utiliteitsbouw en past duurzaamheid toe binnen de eigen organisatie. Tevens is het bedrijf voor haar klanten continu bezig met het ontwikkelingen van producten en diensten op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid binnen de eigen organisatie

De missie van Van Dorp luidt: Van Dorp ontwerpt, realiseert en beheert installaties voor het welzijn van mens, dier en product. Van Dorp doet dit met respect voor de omgeving en hanteert hierbij het uitgangspunt:

De mens is meer waard dan de Euro.

In de praktijk hanteert het bedrijf de volgende drie uitgangspunten:

  1. Van Dorp ontzorgt klanten bij installaties in gebouwen.
  2. Van Dorp verduurzaamt installaties en gebouwen.
  3. Van Dorp participeert in het primaire proces bij klanten als het gaat over energie of installaties.

De organisatie streeft ernaar om als maatschappelijk betrokken onderneming op te treden en vanuit deze visie respectvol met elkaar om te gaan. Bovendien is de onderneming voortdurend actief om zich te onderscheiden door vakkennis en het aanbieden en benutten van vernieuwende technieken.