Twente Milieu is een zelfstandige NV, ontstaan door de samenvoeging van reinigingsdiensten van Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. De kerntaak van Twente Milieu is het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Zo leegt Twente Milieu niet alleen om de week de grijze en de groene containers, maar zamelt zij bijvoorbeeld ook klein chemisch afval, glas, papier en wit- en bruingoed (elektrische apparaten) in. Daarnaast is Twente Milieu actief op het gebied van de plaagdierbestrijding, gladheidbestrijding en beheert zij afvalbrengpunten van verschillende gemeenten.