75 MENSEN AAN DE SLAG

Horecagroep Jaap Venendaal wil dat zijn in 2015 op te openen hotel in Ede een inclusieve arbeidsorganisatie is waar zo’n 75 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Op dit moment exploiteert Jaap Venendaal onder de naam Sumajani Holding zes hotels en een aantal restaurants in midden-Nederland. De komende jaren zal dit aantal groeien met minimaal één hotel en een aantal restaurants. In de hotels is de afgelopen jaren op kleine schaal ervaring opgedaan met het begeleiden van jongeren die een mbo-opleiding in de horeca volgen én met werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

INCLUSIEVE ARBEIDSORGANISATIE

De opgedane ervaring wordt de komende jaren ingezet om bij voorkeur alle – onder de vlag van de door Jaap Venendaal geëxploiteerde – horecagelegenheden te laten groeien naar een inclusieve arbeidsorganisatie. In deze organisatie kunnen alle werknemers, ook die met een arbeidsbeperking, naar vermogen werken.

HOTEL EDE

Horecagroep Jaap Venendaal richt nu een project in waarin methodieken ontwikkeld worden om een – voor de organisatie – efficiënte, adequate en duurzame inzet van mensen met een beperking te realiseren. Horecagroep Jaap Venendaal verspreidt de opgedane kennis en ervaring over al zijn horecagelegenheden in de provincie Gelderland. Medewerkers met een beperking worden opgeleid middels bbl-opleidingen en branche-opleidingen c.q. trainingen. Horecagroep Jaap Venendaal wil functies jobcarven en  processen herzien om tot een optimale en duurzame inzet van de medewerkers te komen.

WAT DOET LOCUS?

Locus legt de verbinding tussen gemeenten en sw-bedrijven, regionale roc’s en overige instanties noodzakelijk om de plannen te realiseren. Ook vormt Locus een platform waar Horecagroep Jaap Venendaal de opgedane kennis kan delen en al aanwezige kennis kan ophalen. Denk hierbij aan de website Locusnetwerk.nl, netwerkdagen en congressen etc. Daarnaast begeleidt Locus de totstandkoming van de inclusieve arbeidsorganisatie via de stuurgroep van het project.

FILMPJE

Terug naar overzicht van Locus partners