Sodexo is een international food & facilities management bedrijf. Locus ondersteunde Sodexo en gemeenten bij het vormgeven van een standaard leer-werktraject voor cateringmedewerkers in de ‘regionale flexpool’. Ook fungeert Locus als adviseur op het gebied van MVO.

LEER-WERKTRAJECT

Sodexo ontwikkelde samen met gemeenten Amersfoort en Utrecht een aanpak voor mensen met een beperking. De kandidaten volgen drie maanden een leer-werktraject, met behoud van uitkering. Als ze het traject succesvol doorlopen, biedt Sodexo hen een contract aan als regiomedewerker. De samenwerking is goed verlopen. Iedereen hield zich aan de afspraken. De conclusie: dit soort trajecten kunnen meer opleveren als Sodexo bereid is om de vraag aan te passen. Zowel voor Sodexo als voor gemeenten. De vraag van Sodexo was: kandidaten moeten vijf dagen beschikbaar zijn van 8.00 uur ‘s ochtends tot 18.00 uur ‘s avonds. Na dit traject is de vraag aangepast naar 9.00 uur ‘ ochtends tot 15.00 uur ‘s middags. Door deze aanpassing komt een veel grotere groep in aanmerking voor het traject, zoals werkende moeders.

STAGE, OPLEIDING, CONTRACT

Kandidaten starten in een leer-werktraject bij Sodexo. Zij lopen twee keer zes weken stage als regiomedewerker, met behoud van uitkering. “Vanaf begin draaien ze volledig mee”, aldus Judith Sjollema, HR Business Partner bij Sodexo. Daarnaast volgen de kandidaten een vierdaagse opleiding, betaald door Sodexo. Als ze na drie maanden het traject succesvol hebben doorlopen, biedt Sodexo hen een halfjaarcontract aan. Dat wordt gecontinueerd bij goed functioneren. Sjollema: “Zo willen we poules van arbeidskrachten opbouwen die we flexibel kunnen inzetten op verschillende locaties.”

Locus sloeg voor Sodexo de brug naar gemeenten en sw-bedrijven. Locus vroeg: Hoe ziet jullie ideaalplaatje eruit? Van daar uit zijn we vertrokken. Locus bewaakte het proces en faciliteerde het. “Het is belangrijk om te weten wat we van elkaar verwachten”, vervolgt Sjollema. ” Van de kandidaat, van de werkgever en van de gemeente. En wat we doen als het traject stagneert.” Om dat in kaart te brengen hebben de betrokken partijen vooraf de kwetsbare momenten in het werkproces gesignaleerd, op basis van praktijkervaringen. “Vervolgens hebben ze begeleidingsafspraken gemaakt. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.”

“VAN THUISZITTEN WORD IK LUI”

Op zijn 19e stopte Ilias met zijn opleiding. Hij volgde een leer-werktraject bij Sodexo en heeft ondertussen een baan. “Dit is het niet”. Dat dacht Ilias toen hij een halfjaar thuis zat zonder werk en zonder opleiding. Hij  verliet zijn school zonder diploma. Ilias: “Ik werd er lui van. Al mijn leeftijdgenoten gaan naar school, ik verveelde me. Mijn ouders zeiden: Zoek toch werk!” En dus stapte Ilias naar het uitzendbureau. Dat attendeerde hem op het leer-werktraject bij Sodexo.

Gemotiveerd

Hij startte een leer-werktraject bij Sodexo. Dat beviel goed. Vier woensdagen volgde Ilias een opleiding. Daar ontmoette hij ook de andere deelnemers aan het traject. “Ik leerde er veel, zoals over hygiene.” Ilias was zeer gemotiveerd om het traject goed af te sluiten. “Ik had geen baan en geen inkomen. Omdat ik thuis woonde kreeg ik geen uitkering. Deze kans wilde ik niet verpesten. Mijn droom? Een eigen restaurant in Utrecht!” Ilias heeft ondertussen zijn diploma gehaald en een contract bij Sodexo gekregen.

Terug naar overzicht van Locus partners