‘SECURITAS-ARRANGEMENT’ VOOR GEMEENTEN

Het beveiligingsbedrijf Securitas werkt samen met veel gemeenten zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen instromen in beveiligingsfuncties. Locus ondersteunt Securitas bij het vormgeven van een ‘Securitas-arrangement’ waarin de samenwerkingsafspraken met meerdere gemeenten zijn vastgelegd. Securitas wil graag samen met gemeenten mensen met een bijstandsuitkering opleiden tot handhavers (mbo3), beveiligingsbeambten (mbo2), receptionistes (mbo2) en verkeerregelaars (mbo1). Daarvoor zoekt Securitas geschikte kandidaten. Vooral in de regio’s Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam heeft Securitas veel werkgelegenheid.

BAANGARANTIE

Of een baangarantie gegeven kan worden, is afhankelijk van de regio en het aantal mensen dat opgeleid gaat worden. Wel staat Securitas open om een SLA (Service Level Agreement) af te spreken. Daarbij committeert Securitas zich aan een percentage over te nemen kandidaten.

DE OPLEIDINGSPLEK

De opleidingsplek wordt een (semi)publieke ruimte waar sprake is van overlast, bijvoorbeeld een zwembad, tram of een winkelcentrum. Zo slaat Securitas twee vliegen in een klap. Het beveiligingsbedrijf biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt het overlastprobleem aangepakt.

GEKWALIFICEERDE OPLEIDER

Securitas zet een gekwalificeerde opleider in die mensen vanuit de Participatiewet opleidt. Aan het opleiden en de inzet van de begeleider vanuit Securitas zijn kosten verbonden.

Terug naar overzicht van Locus partners