Robidus ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van wet- en regelgeving, schadebeheersing en financiering op het terrein van sociale zekerheid, met als doel verlaging van risico en kosten. De organisatie is in 2003 opgericht en telt nu ruim 180 medewerkers verspreid over drie vestigingen in Nederland.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING BIJ PARTICIPATIEWET 

Robidus heeft een applicatie, HRControlNet, ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in de administratie die gepaard gaat met de loonkostensubsidie van de Participatiewet. Robidus biedt werkgevers HRControlNet in licentie aan. Gesprekken hierover met een andere partner van Locus zijn intussen gestart. Tevens biedt Robidus zelf werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zetten zij mensen met een stoornis in het autistisch spectrum in op het vlak van ICT. Locus heeft hen hiervoor in contact gebracht met een gespecialiseerde dienstverlener.

Terug naar overzicht van Locus partners