In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben sociale partners met het kabinet afspraken gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Voor het Rijk betekent de afspraak dat in 10 jaar 3.340 mensen met een arbeidsbeperking zullen instromen. Voor hulp bij deze opgave heeft het Rijk ‘Team Inclusief’ in het leven geroepen: de rijkspartner bij realisatie van de banenafspraak. Zij geven – samen met partners als Locus – uitvoering aan het programma instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Het team bestaat uit experts op het gebied van deze doelgroep, met veel kennis en ervaring op zowel beleidsmatig, implementatie als operationeel niveau.

MEER LEZEN

> Webpagina Team Inclusief van Expertisecentrum Organisatie en Personeel (Rijk)
Antwoord aan Tweede Kamer voorjaar 2012 Heijnen
Brief aan Tweede Kamer
Overzicht ministeries

Terug naar overzicht van Locus partners