Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg, samenleving en werk. Pi-groep biedt mensen met geestelijke gezondheidsproblemen integraal zorg, integratie en werk op maat. Daarbij worden zij tevens gestimuleerd om hun eigen kracht en talenten vrij te maken, verder te ontwikkelen en deze toe te passen op alle levensterreinen. Pi-groep biedt specialistische en basis GGZ, Wmo-zorg, WMO-participatie en re-integratiediensten vanuit vestigingen in Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe.

Pi-groep houdt zich actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor Pi-groep betekent MVO dat zij nadrukkelijk rekening houdt met de ecologische mogelijkheden van de planeet. En gebruik maakt van de creativiteit van medewerkers en van het zelfherstellend vermogen van mensen met een zorgvraag.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bedrijfsvoering met respect voor mens en milieu, waarin de thema’s people, planet en profit met elkaar worden verbonden. Pi-groep vertaalt dat naar zorg, samenleving en werk.