Koninklijke Philips Nederland is een gediversifieerd technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg, consumentenlevensstijl en verlichting. Voor Philips zet Locus regelmatig haar netwerkfunctie in. Zo organiseerde Locus een bijeenkomst met precies die gemeenten en UWV die Philips in Friesland wil spreken. Voor Philips was dit belangrijk, het scheelt ook veel tijd. Philips organiseerde vervolgens een kick-off van het werkgelegenheidsproject in Friesland. Medewerkers van gemeenten, UWV en sw-bedrijven kwamen naar Drachten voor een presentatie en een rondleiding. Locus zorgde er ook voor dat er een contactpersoon voor de regio kwam. Dat is de gemeente Leeuwarden geworden.

WERKGELEGENHEIDSPROJECT PHILIPS

Philips heeft al meer dan vijfentwintig jaar een succesvol werkgelegenheidsprogramma waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen en opgeleid worden. Philips biedt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. De gemeenten in Friesland en het UWV leveren hiervoor kandidaten aan. Het gaat hier om kandidaten die minstens zes maanden werkzoekend zijn. Een uitkering is geen voorwaarde. De plekken zijn te onderscheiden in individuele werkervaringsplaatsen, leer-werktraject tot operator en arbeidsplekken voor mensen met een Wajong uitkering.

MAATWERKTRAJECT

Het gaat om maatwerktrajecten op diverse afdelingen en op verschillende momenten in het jaar. De duur van het traject is in principe één jaar. Philips wil zo circa vijf plekken per jaar realiseren. Een vacature voor een werkervaringsplaats wordt bij de coördinator gemeld. Zij zet deze uit bij het UWV en/of  gemeenten. De coördinator meldt de kandidaten vervolgens aan bij Philips.

Terug naar overzicht van Locus partners