ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis gericht op het leveren van bankdiensten.

Diversiteit en Inclusie

ING promoot diversiteit, niet omdat ’t zo hoort, maar omdat ze anders hun strategie niet kunnen waarmaken.

“Dankzij verschillen in geslacht, leeftijd, achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid en geloofsovertuiging kunnen we problemen oplossen en op verschillende manieren omgaan met uitdagingen. Diversiteit is goed voor onze activiteiten, want opereren vanuit verschillende invalshoeken zorgt voor meer innovatie, snellere groei en betere beslissingen en resultaten.
Omdat we openstaan voor diversiteit is het aanbod van potentiële kandidaten veel groter en kunnen we de beste talenten aantrekken en behouden. Ook begrijpen we zo verschillende klantgroepen beter. Diversiteit maakt ons flexibeler, voorkomt groepsdenken en helpt de huidige situatie te doorbreken.
ING streeft naar een personeelsbestand dat net zo divers is als haar klantenbestand en stimuleert een inclusieve teamcultuur. Het is belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen zijn, ongeacht wie ze zijn, wat ze denken, of waar ze vandaan komen.
ING streeft naar een snellere ontwikkeling van diversiteit, waaronder diversiteit in geslacht, leeftijd, achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid en geloofsovertuiging.
Daarnaast stimuleren we gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen. Ons beleid tolereert geen enkele vorm van discriminatie.”