Heineken is ongetwijfeld de bekendste bierbrouwer ter wereld. Bij Heineken Nederland werken ruim 3000 medewerkers, verdeeld over drie brouwerijen, acht regionale vestigingen en één frisdrankconcern. Locus bracht Heineken in contact met negen sw-bedrijven en organiseerde kennismakingsbijeenkomsten in de regio’s van de logistieke centra. Ook ondersteunde Locus bij het maken van een uniform detacheringscontract  voor alle partijen.

WAT KUNNEN MENSEN WEL?

Tien wajongers aan het werk in de negen distributiecentra van Heineken. Dat is het doel van het Wajong-traject van Heineken. Het Wajong-traject is onderdeel van de initiatieven van Heineken om mensen een opstap te bieden naar werk. ” Dat zien we als onze verplichting als landelijke werkgever”, aldus Alain Loontjens, landelijk HR-manager van Heineken. Ook mensen met een Wsw-indicatie of een bijstandsuitkering zijn welkom. De bierbrouwer creëert daartoe werkervaringsplaatsen en leidt de kandidaten zelf op. “We geven geen baangaranties. Wanneer we een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijk contract bieden, is dat na drie keer voorbij. Dat is niet geval wanneer ze gedetacheerd worden via het sw-bedrijf.” Locus bracht Heineken in contact met negen sw-bedrijven, en organiseerde bijeenkomsten in de regio. “Aan de sw-bedrijven vroegen we: verras ons met de kandidaten. En: we kijken vooral naar wat mensen wél kunnen.”

VALLEN EN OPSTAAN

In eerste instantie werden vier kandidaten door het sw-bedrijf gedetacheerd bij Heineken. Dat was minder dan Loontjes gehoopt had. “We gaan nog evalueren met Locus hoe dat precies kwam. We hebben steeds gezegd: kwaliteit gaat boven snelheid. Maar we waren ondertussen een halfjaar verder… Gelukkig zijn onlangs in acht van de negen logistieke centra mensen geplaatst.” Er is een mentaliteitsverandering nodig, denkt Loontjens. “Zo kregen we een WWB-kandidaat aangeboden via een uitzendbureau, gelieerd aan de gemeente. Het tarief was twee keer hoger dan dat van een reguliere uitzendkracht. Daar maak je geen vrienden mee, en deze kandidaat hebben we ook niet geplaatst. Kortom, het is een proces van vallen en opstaan.”

> Bekijk het Locus-filmpje Ik werk bij Heineken

Terug naar overzicht van Locus partners