Dolmans Landscaping Group draagt actief mogelijkheden en potenties van samenwerkingen met sw-organisaties uit. Hierdoor moet de mogelijkheid bestaan om via hun Monsdal bedrijfsconcept meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een job te bieden in een reguliere bedrijfsomgeving. Ook een toekomstige doorstroom van medewerkers, vallend onder de Participatiewet, naar een reguliere arbeidsverhouding zal de focus zijn binnen Monsdal Buitenbeheer bedrijven.

Dolmans Landscaping Group is een groep van bedrijven met samen ca. 750 medewerkers,  actief in ontwerp, aanleg en integraal beheer van buitenruimten. Beeldbepalende landscapers, hoogstaande dienstverlening met de ambitie het altijd beter te doen voor klanten, medewerkers en andere stakeholders.

SOCIAL ENTERPRISING

Bij de Dolmans Landscaping Group maakt Social Enterprising integraal deel uit van het denken en doen. In de laatste 9 jaar zijn ze verschillende samenwerkingen (Monsdal Buitenbeheer) aangegaan met sw-bedrijven. Momenteel werken er meer dan 300 medewerker met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij Dolmans Landscaping Group. Aandacht voor talenten en ontwikkelen van competenties laten medewerkers ‘groeien’. Zo heeft Dolmans in 5 jaar een doorstroom kunnen realiseren voor 75 medewerkers naar een regulier dienstverband.

Terug naar overzicht van Locus partners