A.Hak heeft de ambitie om samen met Locus maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) binnen de organisatie te borgen en uit te rollen over de werkbedrijven. Daarvoor ontwikkelen we samen met A.Hak een aanpak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

TRANSPORT VAN OLIE, GAS, WATER EN ENERGIE

A.Hak zetelt in Tricht en bestaat uit een aantal divisies met vestigingen over Nederland en in het buitenland. Net als Locus houdt A.Hak zich bezig met verbindingen, maar dan als specialist op het gebied van pijpleidingen voor transport en distributie van olie, gas en water, boven- en ondergrondse hoogspanningskabels, draadloze en bekabelde communicatie, verlichting en duurzame energie.

EXTRA BRON VAN PERSONEEL 

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt vormen een extra bron van personeel die A.Hak wil aanboren. Daarbij is er speciale aandacht voor de instroom van jongeren. In Purmerend heeft A.Hak goede ervaringen met de instroom van mensen met een arbeidsbeperking. Deze praktijkervaring wordt meegenomen in de aanpak die A.Hak met Locus ontwikkelt.

FORMULE VAN ZITTEND PERSONEEL 

A.Hak wil niet alleen de instroom van mensen met een arbeidsbeperking verbeteren. Ook wil het samen met Locus Netwerk op zoek naar een ‘formule’ om zittend personeel actief en inzetbaar houden. Het gaat dan vooral om werknemers van A.Hak die om diverse redenen niet meer inzetbaar zijn binnen hun eigen functie. Te denken valt aan medewerkers die vanwege ziekte of leeftijd het eigen werk niet meer kunnen uitvoeren en/of waarvoor in het bedrijf geen vervangend werk is.

Terug naar overzicht van Locus partners