Met ongeveer 1.700 werknemers beheert Indaver zo’n 5 miljoen ton afvalstoffen per jaar. Daarmee is Indaver een belangrijke speler op het gebied van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer in Europa. De organisatie is in Nederland koploper op het gebied van compostering en vergisting van gft én groenafval. Indaver helpt haar klanten onder andere met het sluiten van hun energie- en materiaalkringlopen. Indaver heeft in Nederland circa 300 mensen aan het werk op 40 locaties en verleent een verscheidenheid aan diensten, vooral aan lokale overheden en industriële bedrijven. Bijvoorbeeld: het inzamelen van huishoudelijk afval en beheer van milieustraten, composteren van GFT- en groenafval tot hoogwaardige compost, vergisten van organische afvalstromen, opwerken van groenafval en zeefoverloop tot biomassa, papierrecycling, thermische verwerking en afvalberging.

Bijdragen aan duurzame samenleving

Indaver heeft als duurzaam afvalverwerkingsbedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsability) hoog in het vaandel staan. Als onderdeel daarvan streeft Indaver naar duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel en wil waar mogelijk ook haar steentje kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving, waarin ruimte is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de relatie met klanten zoals gemeenten gaat Indaver proactief om met de SROI (Social Return on Investment) mogelijkheden bij de uitvoering van werkzaamheden. Tegelijkertijd werkt Indaver hierdoor op natuurlijke wijze, binnen haar mogelijkheden en passend binnen de kernwaarden, aan de Participatiewet. Indaver werkt in dit kader al met diverse partijen samen, waaronder SW bedrijven, en zet al geregeld mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Indaver onderzoekt diverse wegen om inclusief te ondernemen. Hierbij wordt ook het werk dat wordt uitbesteed tegen het licht gehouden.

Met de deelname aan het Locus Netwerk, wil Indaver kennis rondom inclusief werkgeverschap delen en daarnaast gebruik maken van de verbindende schakel en de deskundige ondersteuning en begeleiding van Locus. Dit om te komen tot een op maat gemaakte en volledig ingebedde bedrijfsaanpak.