Locus Regio-ambassadeurs

Onze projectleiders en bedrijfsadviseurs hebben regelmatig contact met uitvoerende professionals in de verschillende arbeidsmarktregio’s. Om deze contacten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten zijn, hebben diverse regio’s op ons verzoek een Locus regio-ambassadeur aangewezen.

Link met arbeidsmarktregio

Deze ambassadeurs zijn de link tussen Locus en de arbeidsmarktregio. Zij worden door ons op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij onszelf en onze partners. Informatie over nieuwe relaties, pilots en projecten bereiken hen als eerste. Tegelijkertijd weten de ambassadeurs ons te vinden als zij goede praktijkvoorbeelden, nieuwe ideeën of suggesties voor landelijke werkgevers in hun regio hebben. Locus faciliteert tevens ieder kwartaal een ambassadeursbijeenkomst, voor het onderling delen van kennis en ervaringen.

Wie zijn ambassadeur?

Arbeidsmarktegio’s*) dragen zelf een professional uit hun werkgeverserviceteam aan om Locus regioambassadeur te worden. Een ambassadeur is altijd iemand uit de praktijk, een netwerker die commercieel en gericht is op samenwerking en verbinding. De huidige Locus regioambassadeurs zijn:

Regio Ambassadeur
Achterhoek Bart van den Berg
Amersfoort Hillegonde Kiewiet
Drechtsteden Marianne Vogelenzang
Food Valley Franka van Schuppen
Gorinchem Leonie van Rossem
Groningen Jan Dijkhuis
Groningen Jelle Vogelzang
Groot Amsterdam Ralph Nijhuis
Haaglanden Nita Slump
Holland Rijnland Jan Bart Heijne
Midden-Holland Anand Paltoe
Midden-Utrecht Fransje Dofferhof
Noord Limburg Yvonne Das
Noordoost-Brabant Edith van der Leegte
REA College Roger de Groof
Rijnmond Anne Smalt
Rivierenland Hetty Gielen
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Dianne Kortschot
Twente Laura Smits
Zuid Kennemerland en IJmond Marieta Telman
Zuid-Limburg Lotte Pierik
Zwolle René Pastoor


Locus Ambassadeur worden?

Heeft jouw regio nog geen Locus ambassadeur? Overleg dan in jouw werkgeversteam, selecteer een geschikte kandidaat en meld deze aan bij Locus projectleider Chantal Botz. Chantal kan je ook meer vertellen over het ambassadeurschap. Hier kun je het profiel van de regioambassadeur downloaden.

*) De arbeidsmarktregio hoeft niet als regio lid te zijn van Locus. De ambassadeur mag ook afkomstig zijn van één van de sw-bedrijven of gemeenten in de desbetreffende regio.