Missie – Visie

Wat wij geloven.…

Ieder mens heeft talenten en is van toegevoegde waarde bij een werkgever.

Wat wij zien….

Een duurzame inclusieve arbeidsmarkt vraagt om:

  • werkgevers die met overtuiging en kennis van zaken werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • regionale en lokale dienstverleners (werkgeversservicepunten en sw-bedrijven) die de vraag en mogelijkheden van werkgevers centraal stellen en daar adequaat op inspelen.
  • goede samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken partijen.

Private en publieke partijen vinden elkaar niet vanzelfsprekend. Zij hebben een ander referentiekader, staan voor verschillende uitdagingen en hebben andere belangen. Het zijn verschillende werelden. Om die werelden met elkaar te verbinden, is aan beide kanten een professionaliseringsslag nodig.

Wat wij doen….

  • landelijke werkgevers faciliteren bij het inrichten van een duurzame inclusieve arbeidsorganisatie en praktisch ondersteunen bij het ontwikkelen van een werkende bedrijfsaanpak op maat.
  • regionale en lokale uitvoerders faciliteren om zich verder te ontwikkelen tot een professionele samenwerkingspartner van landelijke werkgevers.
  • ondersteunen bij het maken van passende samenwerkingsafspraken tussen private en publieke partijen. De afspraken zijn gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars kennis en kunde.

Onze missie….

Locus werkt aan een duurzame inclusieve arbeidsmarkt. Wij zetten onze kennis, ervaring en ons netwerk in om landelijke bedrijven, werkgeversservicepunten en sw-bedrijven samen beter te laten presteren. De vraag en de mogelijkheden van de werkgever staan altijd centraal. Met alle betrokken partijen ontwikkelen wij een werkende bedrijfsaanpak. Op deze manier komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk bij reguliere bedrijven. Locus is onafhankelijk en werkt zonder winstoogmerk.

Onze droom….

De inclusieve arbeidsmarkt is ‘het nieuwe normaal’. We hebben geleerd om ieders talenten te benutten. Publieke en private partijen werken vanzelfsprekend en gelijkwaardig samen.